disclaimer

Hartman Uitzendburo wijst u op het volgende ten aanzien van de website.

De website van Hartman Uitzendburo (waaronder de homepage, onderliggende pagina’s) met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Hartman Uitzendburo.

Deze website is met zorg samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt. Hartman Uitzendburo en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website.

Hartman Uitzendburo is ook niet voor het bestaan van virussen en/of andere mogelijk schadeveroorzakende programmatuur op de website, en ook niet voor ander schadeveroorzakend gebruik van de website en/of websites waar de website van Hartman Uitzendburo naartoe linkt.

Teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Hartman Uitzendburo behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming / Privacy statement Hartman Local Crew / Hartman Uitzendburo BV van kracht. Lees hier…..

Laatste aanpassingen aan deze website: 16-05-2018

Copyright Hartman Groep ©2023 | "all rights reserved"